En
Fa
انتصاب
انتصاب
طی حکمی از سوی سرویسهای حمل و نقل نداجا مهندس کاووس سرکاری بسمت مدیر کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر نداجا منصوب گردید.

صفحه این خبر

بازدید امیر دریادار دکتر«حسین خانزادی» فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
بازدید امیر دریادار دکتر«حسین خانزادی» فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر دریادار دکتر حسین خانزادی فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورخه 29 مهرماه 97 از کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر از توانمندی ها و ظرفیت های این مجموعه و همچنین از روند تعمیرات و ساخت شناورها بازدید بعمل آوردند. ایشان در این دیدار با مهم خواندن صنایع کشتی سازی و تعمیرات شهدای هفتم آذر، برای حفظ اقتدار کشور و تأکید بر بحث اقتصاد مقاومتی و استفاده از تمام ظرفیت های داخلی را گام مهمی در این راستا بیان فرمودند. در حاشیه این بازدید از سه تن از پرسنل نمونه کارخانجات تقدی

صفحه این خبر

از آبگیری شناور عطارد جهت انجام تعمیرات دوره ای
شناور عطارد جهت تعمیرات دوره ای در کارخانجات کشتی سازی هفتم آذر بندر انزلی به روش ایربگ از آب بیرون کشیده شد. این تعمیرات توسط متخصصان کارخانجات کشتی سازی هفتم آذر بندرانزلی در مدت کوتاهی انجام خواهد گرفت.

صفحه این خبر

بازدید حمیدرضا آبایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از کارخانجات کشتی سازی هفتم آذر انزلی
بازدید حمیدرضا آبایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از کارخانجات کشتی سازی هفتم آذر انزلی
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان دکتر حمید رضا آبایی در مورخه نهم اردیبهشت 98 از کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر بندرانزلی ضمن بازدید از نقاط مختلف کارخانجات کشتی سازی و آشنایی با توانمندی های موجود در کارخانجات از روند ساخت و تعمیرات شناورهای موجود در کارخانجات بازدید به عمل آورد. برنامه بازدید ایشان در حوزه توانمندیهای موجود کارخانجات و پیشرفتهای اخیر و همچنین روند تعمیرات شناورهای سازمان بنادر و دریانوردی استان گیلان برنامه ریزی گردیده بود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان جناب

صفحه این خبر

بازدید امیردریادار تورج حسنی مقدم جانشین محترم فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
بازدید امیردریادار تورج حسنی مقدم جانشین محترم فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
به گزارش روابط عمومی کارخانجات، امیردریادار تورج حسنی مقدم جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه هئیت همراه در مورخه 9/2/98 از این کارخانجات بازدید به عمل آوردند. در ابتدا هئیت بازدید کننده بازدید میدانی را انجام داده و از روند ساخت یدک کش 5000hp نداجا و همچنین از روند تعیرات شناورهای موجود در کارخانجات بازدید بعمل آوردند. در ادامه این بازدید گزارشی جامعی از روند وضعیت فعالیتهای کارخانجات توسط مدیریت کارخانجات ناخدا یکم مهندس کاووس سرکاری ارایه گردید.

صفحه این خبر

بازدید افسران دافوس از کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر بندرانزلی
بازدید افسران دافوس از کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر بندرانزلی
به گزارش روابط عمومی، تعدادی از افسران دوره دافوس در مورخه 8/2/98 از کارخانجات کشتی سازی شهدای هفتم آذر بندرانزلی بازدید بعمل آوردند. در این بازدید ابتدا ناخدا یکم مهندس کاووس سرکاری مدیر کارخانجات ضمن عرض خوشامد گویی و خیرمقدم، گزارشی جامعی از روند فعالیت تخصصی کارخانجات ارائه نمودند. در این گزارش به نکاتی از جمله روش از آبگیری و به اندازی شناورها، توانمندی کارخانجات در حوزه ساخت و تعمیرات شناورها و توانمندی این کارخانجات در راستای نجات انواع شناورهای دریایی آسیب دیده در تمامی سواحل ایران (سواح

صفحه این خبر